Etický kodex

pro zprostředkovatele Online Příjmu

Kodex je praktickým souborem hlavních zásad slušného jednání pro účastníky Online Příjmu.

Definice účastníka Online Příjmu

Účastník Online Příjmu je fyzická či právnická osoba, která se zapojila do zprostředkovatelského programu společnosti Credia Invest s.r.o., registrací na webu onlineprijem.cz a tím zahájila svou podnikatelskou činnost.

Povinnosti účastníka Online Příjmu

1
Účastník se nebude podílet na propagaci nečestným a neprofesionálním způsobem, nebo způsobem, který by snížil a ohrozil důvěryhodnost Online Příjmu.
2
Účastník se zavazuje k tomu, že nebude jakýmkoli způsobem využívat spamovacích praktik v souvislosti s Online Příjmem. Spamem se zejména rozumí rozesílání nevyžádané pošty a e-mailů, postování nerelevantních příspěvků do diskusních fór, vytváření webů s cílem spamování výsledků hledání ve vyhledávačích, hromadné šíření nevyžádaných zpráv v sociálních sítích.
V Online Příjmu je NULOVÁ TOLERANCE SPAMU.
3
Účastník se zavazuje, že bude v souvislosti s Online Příjmem vždy ctít pravidla všech diskusí, diskusních fór a sociálních sítí.
4
Účastník bude za všech okolností v souvislosti s Online Příjmem dodržovat obvyklá pravidla slušnosti normálního života a bude ctít, že co je nevhodné v obvyklém životě, je nevhodné i na internetu.
5
Účastník bude v souvislosti s Online Příjmem vždy ctít autorská práva a dodržovat platnou legislativu.

Povinnosti účastníka Online Příjmu

Porušením výše uvedeného etického kodexu ze strany účastníka Online Příjmu může dojít k okamžitému ukončení spolupráce s účastníkem ve zprostředkovatelském programu a k zastavení vyplácení provizí.

Nahlášení spamujícího zprostředkovatele

Domníváte se, že se některý z registrovaných členů Online Příjmu dopouští přestupků vůči Etickému kodexu, spamuje, nebo se jinak chová nevhodně? Vyplňte prosím následující formulář.
Popište problém podrobněji, včetně textu spamu, hlaviček e-mailu nebo URL stránky.
Napište zde čtvrté slovo v této větě.